Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Finestreta Única Empresarial (FUE)

  

Enllaç a la informació relacionada amb els textos normatius

 

Enllaç al Canal Empresa

 

La seu electrònica de l'Ajuntament incorpora una carpeta per a cada empresa que dugui a terme activitats econòmiques en el municipi. Aquesta carpeta actua com a repositori de documentació de l'empresa per a fer efectiu el dret a no presentar els documents que es troben en poder de l'Ajuntament.