Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Catàleg de serveis > Sanitat > Subministrament domiciliari d'aigua

El servei de subministrament domiciliari d'aigua és de prestació obligatòria per l'Ajuntament [Art. 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local].

 

Aquest servei s'ofereix per concessió a través de l'empresa Prodaisa. Les dades de contacte són les següents:

Prodaisa

c/ Astúries, 9

17003 Girona

Tel. 972 202 078

administracio@prodaisa.com

www.prodaisa.com

 

L'Ajuntament gestiona les funcions següents:

Analítiques d'aigua.

Actes de la Generalitat de Catalunya relacionades amb la inspecció del servei.

Informes de costos tarifaris.

Estudis justificatius de les tarifes d'aigua a aplicar.

Informes de gestió del servei.

Redacció i aprovació del Pla director del servei.

Contractació de la redacció de projectes relacionats amb el servei.

Aprovació de projectes, memòries i pressupostos d'obres d'inversió, reparació i manteniment.

Delegació de competències al Consell Comarcal en relació a la contractació de l'execució de les obres d'infraestructura, direcció tècnica, etc.

Sol·licitud de subvencions relacionades amb el servei.

Tramitació de factures i demés documents de despesa.

Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb el servei.

Correspondència i documentació diversa relacionada amb el servei.