Sou aquí:   

Exercici

Drets reconeguts nets

d'ingressos tributaris

Drets reconeguts

nets totals

 

2014

90.837,87

 352.955,93

25,74 %

 

Indicador d'autonomia fiscal = Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals