Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Informació econòmica > Indicadors > Indicador de despesa per habitant

Exercici

Obligacions

reconegudes netes

Nombre

d'habitants

 Import €

2014

155.182,61

221

702,18

 

Indicador de despesa per habitant = Obligacions reconegudes netes / Nombre d'habitants

La data de referència per al nombre d'habitants és a 31 de desembre.