Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Informació econòmica > Indicadors > Indicador d'inversió per habitant

Exercici

Obligacions

reconegudes netes

Nombre

d'habitants

 Import €

2014

7.968,05 

221 

36,05 

 

Indicador d'inversió per habitant = Obligacions reconegudes netes [cap. VI i VII] / Nombre d'habitants

La data de referència per al nombre d'habitants és a 31 de desembre.