Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Informació econòmica > Indicadors > Indicador d'inversió en infraestructures per habitant

Exercici

Despeses executades

Nombre d'habitants

 Import €

2014

 

 

 

 

Indicador d'inversió en infraestructures per habitant = Despeses, executades durant l'exercici, en inversió en infraestructures [cap. VI] / Nombre d'habitants

La data de referència per al nombre d'habitants és a 31 de desembre.