Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Informació econòmica > Indicadors > Indicador de la proporció d'ingressos derivats de l'urbanisme

Exercici

Ingressos derivats

de l'urbanisme

Ingressos totals

 

2014

50.791,78

352.955,93

 14,39 %

 

Indicador de la proporció d'ingressos d'urbanisme (drets reconeguts nets) = Ingressos derivats de l'urbanisme / Ingressos totals

 

Desglosse d'imports d'ingressos derivats de l'urbanisme

Exercici

Concepte

Import

2014

Impost béns immobles

Impost obres i construccions

Llicències urbanístiques

Aprofitament urbanístic

Alienació de terrenys

49.292,57

 1.499,21

0,00

0,00

0,00