Sou aquí:   

La comissió especial de comptes existeix a tots els ajuntaments [Article 46.1 c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya].