Sou aquí:   

Corresponen a l'Ajuntament els assumptes que fan referència a la construcció, millora, manteniment, conservació, equipament i funcionament del consultori mèdic, excepte en la part del personal, que és a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

 

Li corresponen les funcions següents:

Contractació de la redacció de projectes relacionats amb el servei.

Aprovació de projectes, memòries i pressupostos d'obres d'inversió, reparació i manteniment.

Sol·licitud de subvencions per a l'execució d'obres d'inversió, reparació i manteniment.

Contractació d'obres, subministraments i serveis.

Convenis de col·laboració amb el Servei Català de la Salut.

Tramitació de factures i demés documents de despesa.

Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb el servei.

Correspondència i documentació diversa relacionada amb el servei.