Sou aquí:   

  

Li corresponen les funcions següents:

Aprovació de projectes, memòries i pressupostos d'obres d'inversió, reparació i manteniment.

Contractació d'obres, subministraments i serveis.

Sol·licitud de subvencions relacionades amb el servei.

Tramitació de factures i demés documents de despesa.

Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb el servei.

Correspondència i documentació diversa relacionada amb el servei.