Sou aquí:   

Aquest servei es presta de forma mancomunada amb els ajuntaments de Cervià de Ter i de Sant Jordi Desvalls.

 

Es tracta d'un servei amb conveni amb el Consell Comarcal del Gironès.

 

La deixalleria està ubicada a Sant Jordi Desvalls.

 

Li corresponen les funcions següents: