Sou aquí:   

En aquest apartat es donarà informació referent als elements d'immobilitzat que figuren a la comptabilitat municipal.