Sou aquí:   

Portal de transparència


El portal de transparència representa un repte de canvi molt gran en la forma de veure i entendre la gestió de l’administració pública.

 

No és només un pas cap a la transparència sinó un salt cap a la gestió orientada a la satisfacció dels interessos de la col·lectivitat a la qual deu la seva raó de ser.

 

Per fer això, l’Administració ha de promoure i fer les adaptacions organitzatives, procedimentals i de règim intern que calguin per ajustar la seva activitat i complir amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És un canvi molt gran que no es pot concebre sense la suma de petits canvis.

 

Amb la llei de transparència es pretén introduir un canvi en la cultura administrativa per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració, dels elements més determinants d’acord amb els quals pren les decisions i dels motius que justifiquen la seva actuació, incloent-hi els compromisos que això comporta.

 

La transparència i el dret d’accés a la informació pública es consoliden com a eines determinants del control social de l’Administració i de la seva activitat, en benefici d’una major qualitat democràtica.

 

Us donem la benvinguda. Estem treballant en la preparació del portal de transparència. Algunes pàgines encara no tenen contingut però les mantenim perquè ens ajuden a consolidar l'estructura que ha de tenir el portal i la informació que es vol oferir.