Sou aquí:   

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que el registre electrònic es regeix, als efectes del còmput dels terminis, per la data i l'hora oficial de la seu electrònica i ha de figurar de manera accessible i visible.