Certificat de Seu Electrònica

Certificat emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya

Data d'emissió:

Data de caducitat:

Tipus de certificat:

Número de sèrie:

 

Actuació Administrativa Automatitzada

 

Alcaldia

Certificat emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya

Data d'emissió: 20/12/2018

Data de caducitat: 19/12/2022

Tipus de certificat:

Número de sèrie: 6c 30 2e 70 b8 55 00 21 

 

Secretaria-intervenció

 

Arquitecte tècnic municipal