En aplicació de l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i del Reglament (UE) 910/2014, del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les administracions públiques han d'acceptar els certificats qualificats d'acord al que descriu l'esmentat Reglament.

 

Consulteu la llista de prestadors de serveis qualificats