Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Govern obert > Resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament

L'Administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a les decisions i les actuacions que tinguin una rellevància jurídica especial [Art. 8.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trasparència, accés a la informació pública i bon govern].