Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Organització administrativa

L'administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a l'estructura administrativa [Art. 8.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern].

 

Els diferents serveis municipals s'agrupen al voltant de les unitats. Cada unitat executa les seves funcions a través de procediments i tràmits.