Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Proposta de festes locals.

  • Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb la unitat.

  • Seguiment de les tramitacions en curs.

  • Correspondència i documentació diversa relacionada amb la unitat.