Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Padró municipal d'habitants.

  • Cens electoral i processos electorals.