Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Festa major.

  • Festa d'homenatge a la vellesa.