Sou aquí:   

Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Publicació d'anuncis i edictes al taulell municipal rebuts a instància d'altres administracions.

  • Tramitacions relacionades amb el vedat de caça.