Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Recaptació de tributs locals.

  • Investigació de la titularitat dels camins municipals.

  • Inventari de camins municipals.