Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Planificació municipal i memòries generals

L'administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa als plans, els programes i les memòries generals [Art. 8.1.i) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern].