Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Convenis de col·laboració

L'administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa als convenis [Art. 8.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern].

 

Conveni amb la Diputació de Girona en relació al projecte Actual (sistema de tractament, consulta i utilització dels continguts informatius de la documentació essencial dels municipis (actes del Ple) per mitjà d'Internet.

Data de signatura:

Conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per acollir-se al projecte de tècnics compartits en el marc del Pla comarcal de joventut

Conveni marc amb la Generalitat de Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'oficines d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya

Conveni de delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Girona