Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Convenis de col·laboració

L'administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa als convenis [Art. 8.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern].