Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Contractació pública

L'administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa als contractes [Art. 8.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern].

 

Els contractes més habituals que realitza l'Ajuntament són els que estan relacionats amb el que s'indiquen a continuació.

 

Qualsevol persona o empresa que vulgui millorar la proposta, pot posar-se en contacte amb l'Ajuntament.

 

Properament s'oferirà informació en relació als imports i les persones amb qui es contracta.

 

 

Servei d'assessorament laboral i confecció de nòmines i altres documents relacionats

Subministrament d'energia elèctrica

Servei de telecomunicacions

Serveis bancaris

Neteja de dependències municipals

Recollida i transport d'escombraries a l'abocador

Manteniment dels equips informàtics

Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic

Manteniment de la infraestructura de clavegueram

Servei d'assessorament tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic i enginyer o enginyer tècnic)

Reparacions, manteniment i conservació dels immobles municipals

Manteniment de camins municipals

Treballs de desbrossament dels marges dels camins municipals

Neteja de la via pública i espais públics

Esdeveniments musicals i demés espectacles relacionats amb la Festa Major i la Diada de la Gent Gran

Manteniment dels equips d'aire condicionat

Manteniment dels extintors

Assegurances (immobles i responsabilitat civil)

Subministrament de productes de neteja

Subministrament de material d'oficina

Servei de prevenció de riscos laborals

Redacció de projectes tècnics, direcció de l'obra i demés serveis relacionats

Serveis postals