Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Sol·licituds de subvenció per a projectes de joventut.

  • Conveni amb el Consell Comarcal per a la contractació d'un tècnic de joventut.

  • Pla local de joventut.

  • Correspondència i documentació diversa relacionada amb la unitat.

  • Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb la unitat.