Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Elaboració del recull estadístic anual de les activitats del jutjat de pau i del registre civil.

  • Gestionar la subvenció anual per cobrir les despeses que l'Ajuntament ha de satisfer en relació al funcionament del jutjat de pau i del registre civil.