Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Pla director d'abastament d'aigua potable de Viladasens.

  • Cens d'animals.

  • Participació en els programes anuals dels serveis que ofereix Dipsalut.

  • Conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació del servei de recollida i acollida de gossos i gats abandonats.

  • Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb la unitat.

  • Correspondència i documentació diversa relacionada amb la unitat.