El Ple és integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde.

 

Nom

Grup

Càrrec

Unitats de responsabilitat

Francesc Xavier Sánchez Sánchez

GpV

Alcalde

Alcaldia, Acció Comunitària, Govern Local, Justícia, Recursos Humans, Seguretat Pública i Urbanisme

Miquel Moron Tarifa

GpV

Tinent d'Alcalde

Hisenda, Promoció Econòmica, Noves Tecnologies, Ensenyament i Estadística

Marta Serra Mercader

GpV

Regidora

Serveis Generals, Medi Ambient, Sanitat i Turisme

Mercè Danés Escrich

GpV

Regidora

Comerç, Cultura, Esports, Joventut i Participació Ciutadana

Enric Adroer Pellicer

Junts

Regidor

Agricultura que inclou també el servei de manteniment dels camins municipals