Sou aquí:   

Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Protecció civil.

  • Prevencó d'incendis forestals en els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

  • Emissores portàtils de la Xarxa Rescat per a la comunicació en casos d'emergència.

  • Gestió, manteniment i conservació dels béns mobles o immobles que tinguin relació amb les polítiques que persegueix.

  • També s'ocupa de les subvencions, relacionades amb el seu àmbit d'actuació, a les quals pugui accedir o concedir, així com les transferències a altres agents que persegueixin les mateixes finalitats.

  • Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb la unitat.