Sou aquí:   

Les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament de Viladasens se celebren preferentment el segon divendres de cada mes a les 20:30 hores. No obstant, es poden avançar o endarrerir una setmana, que en aquests casos es farà coincidir en el primer o tercer divendres.

 

Les sessions del Ple són públiques. Una vegada finalitzada la sessió el públic assistent pot demanar la paraula i plantejar els assumptes que siguin del seu interès en relació a les competències municipals.

 

Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret d'obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats per l'Ajuntament, així com dels seus antecedents. També tenen dret a consultar els arxius i registres de la forma que disposi la legislació aplicable.