Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Participació ciutadana

Els ciutadans poden intervenir, de manera individual o col·lectiva, per mitjà d'entitats de caràcter representatiu, en la definició i l'aplicació de les polítiques públiques.

 

L'Administració ha de fomentar la participació i la col·laboració ciutadana en la presa de decisions públiques i en el seguiment i l'avaluació de l'aplicació d'aquestes decisions.

 

Els instruments i les formes de participació i col·laboració ciutadana s'han de donar a conèixer per mitjà del Portal de Transparència i de la resta de canals de difusió per a permetre'n un coneixement tan generalitzat com sigui possible. L'Administració ha de posar a la seva disposició les eines de formació pertinents perquè en pugui dominar l'ús.