Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Informació econòmica

L'administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial [Art. 8.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern].