Sou aquí:    Skip Navigation LinksInici > Identificació

Presentació de la carpeta ciutadana


Què és la carpeta ciutadana?

La carpeta ciutadana és una àrea privada que us ofereix l’Ajuntament i que permet realitzar tràmits i consultar les vostres dades, descarregar documents presentats, recollir els que us deixi l’Ajuntament, etc., d’acord amb la progressiva implantació de serveis electrònics que preveu adoptar el consistori.

 

Què s’ha de fer per accedir a la carpeta ciutadana?

Per accedir a la carpeta ciutadana cal disposar d’un sistema d’identificació personal.

 

Per la qual cosa, és necessari presentar la corresponent sol·licitud per tal que us sigui assignat un codi identificador i un PIN.

 

Com se sol·licita l’alta al servei de carpeta ciutadana?

Cal que ompliu el formulari de sol·licitud i l'envieu. Aquest document només es pot presentar en format electrònic.

 

Una vegada realitzat el procés anterior, rebreu un correu electrònic indicant-vos que la vostra sol·licitud ha estat rebuda. Tot seguit, podreu passar per les oficines municipals, on, prèvia comprovació de les vostres dades d’identitat (caldrà que aporteu el DNI), us faran entrega del codi d’identificació personal i PIN.

 

Com s’accedeix a la carpeta ciutadana?

Hi podreu accedir des de la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Caldrà que us identifiqueu amb els codis assignats o amb qualsevol dels certificats digitals admesos per l’Ajuntament.

 

Sol·licitar l'alta al servei de carpeta ciutadana

Recomanacions importants

Recordeu que les contrasenyes no han de tenir informació de deducció senzilla (per exemple dates associades amb la persona usuària, sèries regulars, números de telèfon, matrícules de cotxe, noms de familiars, paraules del diccionari, etc.), i que tampoc han de ser compartides per altres usuaris.

 

Les contrasenyes han de ser memoritzades i mai han de quedar escrites a cap lloc de fàcil accés.