Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Perfil de contractant

 

 

 

 

L'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, de estableix que amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'Administració, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el perfil de contractant.

 

Enllaç al perfil de contractant